تعهدنامه عضویت در بانک زمان

با عضویت در بانک زمان شما اعلام می‌کنید که کلیه شرایط و ضوابط «تعهدنامه عضویت در بانک زمان» را در سلامت کامل ذهنی و جسمی مطالعه کرده و می‌‌پذیرید و تا زمانی که عضو بانک زمان هستید مشمول این قواعد هستید. هر زمان که شرایط این تعهدنامه تغییر کند، این تغییر به اطلاع شما خواهد رسید. همچنین پیشنهاد می‌شود که صفحه‌ی «توضیحات، قوانین و روش کار بانک زمان» را مطالعه کنید که به منزله‌ی جز جداناشدنی و متممی بر این تعهدنامه می‌باشد.

من به عنوان یک عضو بانک زمان موافقت می‌کنم که:

 

  1. به حریم خصوصی و حفظ اسرار سایر اعضا احترام بگذارم.

  1. به نظرات سایر اعضا احترام بگذارم و سایر اعضا را تحت فشار قرار ندهم تا عقاید مذهبی یا عقاید سیاسی من را بپذیرند.

  1. بدون هماهنگی با بانک زمان دوستان یا اقوام خود را به هیچ صورت درگیر فعالیت‌های بانک زمان نکنم.

  1. از سایر شرکت کنندگان پول یا هدیه را درخواست نکرده و قبول نکنم.

  1. از استفاده یا جابجایی وسایل، غذا و نوشیدنی عضو دیگر خودداری می‌کنم، مگر اینکه من را دعوت کرده باشند.

  1. در حین کار از استعمال دخانیات خودداری می‌کنم.

  1. از هیچ دارایی شرکت کننده، از جمله تلفن همراهش استفاده نمی‌کنم.

  1. همیشه با سایر شرکت کنندگان با احترام رفتار می‌کنم.

هر رفتاری که این استانداردهای مراقبت را نقض کند، غیرقابل قبول است و ممکن است منجر به محدود سازی، تعلیق یا انصراف از عضویت در بانک زمان شما شود.

 اگر در احساس شود که شما کار نامناسبی انجام داده‌اید یا رفتار شما به هیچ وجه مناسب نیست، جلسه ای بین شما، مدیر اجتماعتان و نماینده بانک زمان ترتیب داده می‌شود. درمورد ادامه فعالیت شما تصمیم گیری می‌شود. این مورد با شرایط و ضوابط جدید مشخص شده یا دلایل برکناری به صورت کتبی درج خواهد شد.

لطفا توجه داشته باشید که بسته به نوع رفتار نادرست، ممکن است از شما خواسته شود که بلافاصله استفاده از بانک زمان را متوقف کنید.

رفتار و عملکرد نامناسب در مواردی که ما درخواست ملاقات می‌کنیم:

 

  • تاخیر مداوم در زمان ارائه خدمت یا غیبت غیرمجاز

  • نقض مداوم یا جدی شرایط سلامت، امنیت یا احترام

  • نقض یا جدی محرمانه بودن/ افشای اطلاعات یا اسناد محرمانه

رفتاری که به شدت با آن برخورد خواهد شد:

 

  • قلدری، آزار و اذیت، یا تبعیض (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم)، کوچک شمردن هر شخص به دلیل جنسیت، پیشینه قومی، معلولیت، تغییر جنسیت، گرایش جنسی (اعم از واقعی یا قابل درک)، دین، عقیده یا سن.

  • استفاده از الکل، مواد مخدر یا داروهایی که بر توانایی شما در انجام کار توافق شده تأثیر بگذارد.

  • استفاده از خشونت، یا رفتارهای توهین‌آمیز، تهدیدآمیز برای سایر اعضا، کارمندان یا اعضای اجتماع

  • رفتار نامناسب با سایر اعضا یا کارکنان می‌تواند شامل تماس بدنی، دخالت بیش از حد یا هر رفتار دیگری باشد که به عنوان آزار و اذیت تلقی شود.

  • سرقت از جمله غذا، لوازم و پول

 • عدم ارائه اطلاعات در مورد هرگونه محکومیت کیفری از طریق سیاست خود‌افشایی، یا ارائه اطلاعات نادرست در فرم اطلاعات فردی و روند افشای آن.

اسکرول به بالا