انواع بانک زمان مختلف- مدل های بانک زمان-

انواع بانک زمان

تعداد زیادی بانک زمان در دنیا وجود دارد که می‌توان آن‌ها را در انواع مختلف بانک زمان تقسیم کرد. بانک زمان روشی برای تبادل خدمات است که در آن از واحد زمان به جای پول استفاده می‌شود. بانک زمان عمیقا وابسته به اجتماع است و بر این اساس می‌توان آن را وابسته به تعداد افراد …

انواع بانک زمان Read More »